Service

Architectuur sites

Ook op de website van AG Connect zijn veel interessante artikelen te vinden.

Publicaties

Als bij agile software ontwikkeling afstemming tussen meerdere teams nodig is, wordt meestal een scaled agile framwework toegepast. Bij grote veranderingen is er bovendien vaak sprake van afstemming via enterprise architectuur. Maar hoe verhouden die zich tot elkaar? Er wordt vaak naar SAFe gekeken, maar in de praktijk biedt Disciplined Agile juist veel voordelen om architectuur snel in het voortbrengingsproces in te bedden. In De voordelen van het Disciplined Agile Framework wordt dit beschreven. Hoe de rol van Architectuur Owner er in de praktijk uit kan zien, is beschreven door Dominique van de Vorle en Ria van Rijn in De Architectuurowner in agile teams. Het sterke van agile werken is, dat er als collectief wordt geopereerd. Architectuurkeuzes worden misschien niet altijd goed gedocumenteerd, maar wel beter gemotiveerd, begrepen en toegepast. Als de architecten tenminste niet op hun eiland blijven zitten. In Agile technieken verrijken architectuur laten Muriël Eerkens en Ria van Rijn zien welke technieken hiervoor gebruikt kunnen worden. Tenslotte iets grappigs over het gedrag van agile teams: dat vertoont opmerkelijke overeenkomsten met prehistorische jagers-verzamelaars: Agile lessen uit de prehistorie

Het werk van architecten moet ook door professionals uit naburige vakdisciplines gebruikt kunnen worden. Het kiezen van een geschikte tool moet daarom in de eerste plaats gaan over het kiezen van een geschikte, gezamenlijke taal. In Eerst de taal, dan de tool beschrijven Marcel Koopman en Ria van Rijn hoe je dat kan aanpakken.

In een artikel in de AG: IT blinde vlek voor beleidsmakers Zorg geven U Yong Hu en Ria van Rijn 8 tips om te voorkomen, dat IT de Zwarte Piet krijgt voor de problemen in de zorg. Er zijn genoeg manieren om te voorkomen dat IT als het probleem wordt bestempeld.

Enterprise architectuur lijkt haar belofte als stuurmiddel om samenhang in ontwikkelingen te bewaren en bewaken, niet waar te maken. In EA in 'Vallei van Vergetelheid' staan daarvoor een aantal redenen. En bovendien: wat we als beroepsgroep moeten doen om niet definitief in de vallei van de vergetelheid te raken.

Methoden voor enterprise architectuur gaan teveel uit van grote, bureaucratische organisaties. Dat is een gemiste kans, want ook voor andere typen organisaties kan werken onder architectuur interessant zijn. In One size fits not all wordt geschetst met welke factoren je rekening moet houden voor het inpassen van architectuur in andere typen organisaties.

Er is een nieuwe trend zichtbaar: steeds meer organisaties zijn klaar met het standaardiseren van applicaties en technologie. Ze gaan processen integreren en standaardiseren. En daarom gaat enterprise architectuur steeds meer over data: It's the data, stupid!

Ook bij fusies en overnames kan architectuur een belangrijke rol spelen. Lees Fusies en overnames onder architectuur.

Architect moet kunnen ontwikkelen en ontwerpen. Publicatie in de Automatisering Gids over de verschillende competenties, die voor een goede toepassing van architectuur in innoverende organisaties noodzakelijk zijn.

Over hetzelfde onderwerpCompetenties voor ICT-architecten in een veranderende omgeving uit het tijdschrift Informatie & Architectuur. 

Waarom moet uw gemeente aan architectuur doen? Er is toch al de NORA en de GEMMA? In Overheidsorgansiaties gebaat bij referentie-architecturen staan een aantal goede redenen.

Gemeenten willen zaakgericht werken, maar in de praktijk hebben - en gebruiken - ze daar vaak meerdere applicaties voor. Gemeenten moeten kiezen voor één standaard. 

Peter Keijzers van de gemeente Tilburg en Ria van Rijn van Atelier Helder hebben samen een artikel geschreven over het project werken onder architectuur’ in de gemeente Tilburg.

We know much more than we can tell gaat over het succesvol implementeren van business rules. Uiteindelijk is dit een voorwaarde voor het succesvol implementeren van het integraal beheren van processen.

 

>> Naar contact pagina