Decentralisatie zorg: de problemen komen nog!

- De verantwoording: komen tot een financiële afrekening met zorgleveranciers, CAK en SVB. Vervolgens het vaststellen van de rechtmatigheid van de uitgaven.

- De transformatie: meer innovatieve producten inkopen, minder administratieve lasten en lagere kosten. Dit kan alleen door preventief en integraal te werken.

En de huidige informatievoorziening is nog niet op orde. Onderdelen van de keten zijn nog steeds under construction. De processen en informatiestromen voor WMO en Jeugd zijn vaak nog niet geïntegreerd. Gemeenten lopen daardoor grote financiële, juridische en politieke risico's. Omdat de uitvoering niet in control is. En omdat de doelen van de transformatie niet uitvoerbaar blijken.

ZORG bestaat uit: René Dekker, Erik Hogeland, U Yong Hu, Ria van Rijn, Paul Trossèl en Marten de Ruiter.

Onze meerwaarde is dat we onafhankelijk zijn. Wij zijn ervaren in aanbesteden, project-, programma- en risicomanagement, financiën, testen, procesontwerp, architectuur, informatie management en berichtenverkeer. 

We koppelen dit aan resultaatgerichtheid én een efficiënte werkwijze. Daardoor kunnen we voor elke klant, van groot tot klein, snel toegevoegde waarde bieden. Bovendien zijn we allemaal in staat om complexe zaken eenvoudig en begrijpelijk te communiceren. 

Onze sterkste kwaliteit: we zijn een goed op elkaar ingespeeld team, dat resultaten heeft geboekt. Daarom konden Paul Trossèl en Ria van Rijn binnen twee weken een second opinion geven aan de gemeente Vijfheerenlanden over de implementatie van hun nieuwe, geïntegreerde applicatie voor WMO en Jeugdzorg.